Kotitalousvähennys

Ostaessasi palveluja kotiin tai vapaa-ajan asunnolle voit vähentää osan kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Vähennystä saa remontti-, kunnossapito- ja perusparannustöistä.

Kotitalousvähennystä on haettava itse. Ilmoita teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tai palkat sivukuluineen esitäytetyssä veroilmoituksessa. Verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta, ja työn teettäjä saa edun veronpalautuksena.

Työn teettäjä voi hakea verottajalta myös etukäteen muutosta ennakonpidätysprosenttiinsa. Myös tällöin teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tai palkat ja palkan sivukulut pitää ilmoittaa veroilmoituksessa.

Verohallinnon sivuilla on lisää tietoa kotitalousvähennyksestä ja sen määrästä.

Helsingin Vesijohtoliike Oy
Iso Roobertinkatu 17-19 H 52
00120
HELSINKI
www.vesijohtoliike.com

Suosittele meitä